PERATURAN DI DALAM MAKMAL KOMPUTER SMKBS

Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal.

Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

Pendrive dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu.

Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT.

Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas.

Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer.

Jika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar, bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas.

Padamkan mana-mana suis yang perlu.
Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.

Dilarang menconteng pada perkakasan komputer. Juga tidak dibenarkan mengubahsuai mana-mana peralatan komputer di dalam makmal.

Dilarang membuat bising di dalam makmal.

Dilarang mengubah sebarang setting dalam komputer. (Wallpaper dan sebagainya)

Dilarang mengubah dan menambah perisian dan perkakasan.

Peralatan seperti LCD dan pencetak hanya boleh dikendalikan oleh guru.

Guru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal.

Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer.

Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan Makmal Komputer.

About these ads

About khairulsmkbs

ICTL Teacher
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s